in Uncategorized

Missiverna, på nytt

Jag har länge velat ta upp det regelbundna nyhetsbrevandet, som jag gjorde tidigare med Missiverna. Många utkast har skapats men aldrig skickats. Men nu gör jag ett mer rejält försök, även om det första utskicket bara gick till mig (men går att läsa i arkivet). Jag väljer bort att ha en särskild struktur eller form för dem (som tidigare, med minst 10 punkter, etc) även om det då kanske blir svårare. Kanske tvingar det mig att måla lite mer. Det heter fortfarande Missiverna, men börjar om från scratch med prenumerationer. Läser du här (har ju ingen aning!) så går det bra att prenumerera.