Mitt del.icio.us-konto, mitt liv

| | Kommentarer (3)
Jag börjar närma mig 10 000 bokmärkta saker hos del.icio.us (just nu 9810 9811 bokmärken). Helt galet ju. Jag har sneglat på den nya beta-versionen över Malins (653, och ändå inbjuden till en preview, hrrmph! Hon yrar nåt om kvalitet för kvantitet) axel och det ser fint ut. Mitt största problem är att jag har 3830 bokmärken som inte är etiketterade, och det håller mig uppe om nätterna.

Kategorier

,

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Mitt del.icio.us-konto, mitt liv.

TrackBack URL for this entry: http://mymarkup.se/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/76

3 kommentarer

Peter skrev:

Oj! 10 000 är faktiskt ganska många länkar.

Bläddrar du ofta bland sparade länkar eller söker du ofta nån speciell sida? Det är ju ett ganska digert arkiv du har där.

Jag har märkt att trots att jag har 1300 intressanta länkar söker jag endast bland de färskaste länkarna, dvs. 20 nyaste. Men samlarbegäret kräver ändå att länkarna sparas. Eller kanske är det rädslan att gå miste om intressant information som gör att jag sparar allt intressant i del.icio.us. Fast Google hittar samma information betydligt snabbare...

Erik Author Profile Page skrev:

Jag bläddrar ganske mycket bland det sparade. I första hand för att se vad jag har sparat om nåt visst ämne, men ofta för att ha nån specifik sida jag har behov av. Men visst är det det senaste man oftast tittar på. Bättre sätt att bläddra i arkivet skulle ju vara önskvärt.

Kal Ström skrev:

Jag använder det nästan bara för att titta i arkivet.
Och det har räddat mig ganska många gånger. Särskilt när det är min tanke jag använt som etikett och inte så mycket innehållet på sidan. Lösnignsidéer och sånt.

Skriv gärna en kommentar

About this Entry

This page contains a single entry by Erik published on September 11, 2007 10:28 PM.

Internetframsyn hos IVA was the previous entry in this blog.

Bibliotek är fortfarande hus: vackra och utfreakade is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Powered by Movable Type 4.0