Bibliotek är fortfarande hus: vackra och utfreakade

| | Kommentarer (1)
Är inte detta ett väldigt vackert bibliotek, så säg? Mixen av modernitet och medeltid, fragilt och bastant. Konstskolan Tama i Japan. Arkitekt Toyo Ito. Se fler bilder hos Dezeen.
 
tamalibrary1.jpg
tamalibrary2.jpgHär är ett par bilder (fler) på det vinnande förslaget (från Future Systems) för en tillbyggnation av nationalbiblioteket i Prag. Barbapappa-arkiteltur!

praguelib1.jpg
praguelib2.jpg

Kategorier

,

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Bibliotek är fortfarande hus: vackra och utfreakade.

TrackBack URL for this entry: http://mymarkup.se/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/77

1 kommentarer

[cmh] skrev:

Vackra bibliotek finns här också. Via Dark Roasted Blend.

Skriv gärna en kommentar

About this Entry

This page contains a single entry by Erik published on September 15, 2007 8:04 PM.

Mitt del.icio.us-konto, mitt liv was the previous entry in this blog.

Att inte missa... is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Powered by Movable Type 4.0