Internetframsyn hos IVA

| | Kommentarer (1)
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) anordnar en kick-off för starten av ett nytt projekt kallat Internetframsyn - med syfte "att identifiera centrala framtidsfrågor och komma med förslag på hur dessa kan hanteras för att Sverige år 2015 skall vara en framstående Internetnation".

Kick-offen äger rum nästa tisdag (18/9), kl. 13-16, hos IVA. Anmäl dig om du tror att det är nåt för dig ("Primär målgrupp är beslutsfattare inom näringsliv och offentlig sektor. Sekundär målgrupp är allmänheten.").

(Tipstack: Syrran.)

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Internetframsyn hos IVA.

TrackBack URL for this entry: http://mymarkup.se/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/74

1 kommentarer

Syrran skrev:

Schysst att du puffar för kommande kick-off! Intresset verkar både stort och brett för det har redan trilllat in en hel del anmälningar, men det finns fortfarnade lite plats kvar i lokalen så fram för fler att anmäla sig på www.iva.se/internetframsyn.

Skriv gärna en kommentar

About this Entry

This page contains a single entry by Erik published on September 11, 2007 6:35 PM.

Får man jordnötter? was the previous entry in this blog.

Mitt del.icio.us-konto, mitt liv is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Powered by Movable Type 4.0