Får man jordnötter?

| | Kommentarer (0)
När du flyger till månen första gången, hur kommer flygplatsen då att se ut? Så här kanske:

spaceportamerica1.jpgSpaceport America (för Richard Bransons Virgin Galactic) i New Mexico har ritats av Foster + Partners (du vet, gurkan i London). Läs mer hos Space.com. Se fler bilder.

Kategorier

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Får man jordnötter?.

TrackBack URL for this entry: http://mymarkup.se/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/75

Skriv gärna en kommentar

About this Entry

This page contains a single entry by Erik published on September 11, 2007 6:19 PM.

Eufori was the previous entry in this blog.

Internetframsyn hos IVA is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Powered by Movable Type 4.0