Sophantering

Richard Wolin sammanfattar sin bok Heidegger in Ruins hos Los Angeles Review of Books, med fokus på det skandalartade sätt på vilket Martin Heideggers dödsbo, och andra inblandade i utgivningen av hans Nachlass, uppenbart har försökt dölja filosofens djuprotade antisemitism och uppskattning av den nazistiska regimen.

The editorial manipulation of Heidegger’s texts was intended to deflect critical attention from the fraught nexus between the “History of Being” (Seinsgeschichte) and the “Politics of Being” (Seinspolitik) in his oeuvre. As a result, the public has for decades been presented with a misleading, politically sanitized image of Heidegger’s Denken, a bowdlerized version in which traces of his profascist political allegiances have been extensively airbrushed.

Richard Wolin, “To Sanitize the Master’s Corpus: On the Heidegger Hoax“, Los Angeles Review of Boooks, 18 juni 2023

De sedan en tid uppdagade passagerna i manuskript och anteckningsböcker gör att Heideggers verk naturligtvis måste läsa i ljuset av dem, men Wolin konstaterar också att det sannolikt är omöjligt att “korrigera”, eller ge ut igen, alla utgåvor i översättning (däribland svenska):

As far as the numerous foreign-language editions of Heidegger’s works are concerned, from a publishing standpoint, it is essentially too late—too cumbersome and too expensive—to implement the requisite corrections and emendations. Consequently, for the foreseeable future, generations of students encountering Heidegger’s work for the first time will be exposed to editorially doctored, politically cleansed versions of his thought. These significantly flawed editions have, meretriciously, become the de facto standard editions.

Richard Wolin, “To Sanitize the Master’s Corpus: On the Heidegger Hoax“, Los Angeles Review of Boooks, 18 juni 2023

November 2022

Jag är ganska urskiljningslös i vad jag sparar.

Här några saker som jag tydligen hoardat av någon anledning men inte uppmärksammat själv. De är alla värda en href. Det är ett urval från Pinboard under november 2022:

Ett begrepp: Pentimento: “In painting, a pentimento (Italian for ‘repentance’; from the verb pentirsi, meaning ‘to repent’; plural pentimenti) is ‘the presence or emergence of earlier images, forms, or strokes that have been changed and painted over’.” (Jag tror möjligen att jag hade läst något om Jan van Eycks Arnolfini-porträtt och hur det målas om/över, vilket också finns med som exempel.)

Och apropå lager av mening: Liza Dalys bidrag till förra årets National Novel Generation Month är sinnrikt! A Letter Groove: “Given a URL of an IIIF manifest pointing at a series of scanned book pages, produce a new book that cuts out words revealing the pages beneath. (IIIF is an API and data format for describing image sequences for use in academia and research, and can be applied to individual documents, maps, books, or ephemera.)”

Den högupplösta svampkartan är verkligen något att beskåda.

Elizabeth Hardwicks essä “Sad Brazil” från 1974 kom sig nog av att jag läst lite om Claude Levi-Strauss i vintras.

En historia om hur Empire State Building resp. World Trade Center byggdes, fast resp. slow.

En Trevor Owens berättar att hans artikel “Slide Decks as Government Publications: Exploring Two Decades of PowerPoint Files Archived from U.S. Government Websites” (preprint) har publicerats. Mediearkeologi. (Också: “Memory in Uncertainty: Web Preservation in the Polycrisis“).

Cybernetik och motkultur kan jag tydligen aldrig få nog av: “How cybernetics connects computing, counterculture, and design“.

Ella Webb: “Series of mountain sections, stratigraphies, axonometric projections of geological phenomena are carefully arranged to compose pages of charts. The resulting diagrams don’t correspond anymore to any specific information, but make sense only because of their visual value.”

Live Coding: A User’s Manual is the first comprehensive introduction to the practice and a broader cultural commentary on the potential for live coding to open up deeper questions about contemporary cultural production and computational culture.

Pappret “Perceptual grouping explains similarities in constellations across cultures” (PDF) känns spekulativt, alltså intressant. Här undersöks orsaken till att olika “kulturer” genom tiderna och över jorden har haft en tendens att grupperna stjärnor (asterism, ett nytt begrepp) på ett liknande sätt.

New Architecture Movement verkar ha varit en sammanslutning av radikala aktivistarkitekter i Storbritannien/London i slutet av 1970-talet. Deras stökiga trycksaker har digitaliserats och samlats.

En telefonförbindelsecentral från 1923 i tvärsnitt (från KB:s samlingar):


Man hittade lådor med nedteckningar från Hegels tidiga föreläsningar i ett arkiv i Tyskland (Daily Nous; The Guardian). Tom Whyman (bra namn på en filosof) funderar: “And so if I’d discovered the new Hegel, I’m not really sure I’d have told anyone … If Hegel still has anything relevant to tell us, and in my view he probably does, I think it might be better if there was less of him.”

Ett annat begrepp: “Fenologi (från grekiskans phainesthai, komma i dagen, bli synlig), botanisk och zoologisk term för läran om de periodiska företeelsernas uppträdande inom växt- och djurriket, dvs. hur naturen förändras över årstiderna.” (Från Jen Lowes “phenological signs“).

Jag skaffade en Time Timer.

Det är något med estetiken i den här hemlighetsfulla kalendern som är tilltalande.

Bartosz Ciechanowskis illustrerande förklaringar noterades – en om ljud, en om klockor. Senare kom en om cykeln.

Gullah (also called Gullah-English, Sea Island Creole English, and Geechee) is a creole language spoken by the Gullah people (also called “Geechees” within the community), an African-American population living in coastal regions of South Carolina and Georgia (including urban Charleston and Savannah) as well as extreme northeastern Florida and the extreme southeast of North Carolina.”

Egentligen från 2016 men jag upptäckte MoMA Exhibition Spelunker (!) i höstas.

AI-historia: Philipp Schmidts samling av hur neurala nätverk har illustrerats under andra halvan av 1900-talet.

“Renaissance paintings are often as crowded with people as a car would be in one of China’s 46 subway systems today. Yet neither in the time of Jesus nor in the time of Masaccio was either the Middle East or Europe densely populated. Life would have been agrarian, with plants and animals everywhere humans went. But these frescoes were not painted to show life as it was. They were simplified models whose purpose was to teach the stories and values.”

Spencer Glendon, “Equinox greetings: hard to believe

Barbara Kassel: “My objects are chosen for their formal properties and their ability to evoke narrative and symbolic aspects.”

Mjuk materia

Några utdrag från en intervju med fysikern (även om han verkar röra sig över ämnen på ett spännande sätt) Tom McLeish:

Om hur det ena kan leda till det andra:

It’s not that ideas come in universities, and we apply them in industry. It’s much more nonlinear and complex than that. My own research later in soft matter, for example—my first big bite of a new puzzle—had to do with what happens if you take these long-chain molecules and branch them into tree-like or cone-like structures. After all, we’ve learned that part of their key physics is that two strings can’t cross each other in three dimensions. That was a fundamental interaction, what we’d call a topological interaction. So it became obvious to ask, what happens when one changes the topology of the molecules themselves? And the answer is whole new emergent properties leap out, and that was fun to explore for quite a few years, in collaboration with chemists and engineers and computer scientists and industrial scientists, too. So that gives you an idea of soft matter, and the latest thing that’s happening is, of course, that we are made, life is made, of soft materials. So you’ll now find myself and other soft-matter physicists engaging more and more with biologists and together exploring how the physics of biological cells and biological matter works.

“Science Is a Long Story: A Conversation with Tom McLeish, Part One”, Marginalia, 3 februari 2023

Om betydelsen av sinnen:

Fascinatingly, one really important property, which later became a real key to its physical physics, is that when you stretch rubber, it gets warm. And if you take a stretched rubber at room temperature and you relax it, it cools. So there’s strange thermodynamics going on. It’s called the Gough effect, after a man named John Gough who lived in the Lake District. And, very interestingly, he was blind from birth, so he had to develop his other senses, his non-sighted senses, in his exploration of the science that he loved, and I think it’s really a wonderful thing that he discovered an effect that other people completely missed because it’s a very subtle change of temperature. Anyone can detect it. Just stretch a rubber band on your lower lip, which is sensitive to temperature. This is what he would do. So the Gough effect goes back to the nineteenth century.

“Science Is a Long Story: A Conversation with Tom McLeish, Part One”, Marginalia, 3 februari 2023

Om “hur det får lugna ner sig lite”:

And all that quantum-mechanical stuff had to calm down for a few decades before people went back in the sixties to say, “Well, now we know a bit more mathematics than this. What was this fascinating program on complex fluids that that was going on before we all got excited about quantum mechanics?” That’s slightly tongue in cheek, but only a bit. That’s the potted history.

“Science Is a Long Story: A Conversation with Tom McLeish, Part One”, Marginalia, 3 februari 2023

Kathy Ackers Mont Blanc-penna

Jag är alltid på jakt efter beskrivningar av vardagliga skrivsätt och metoder hos författare. Kathy Acker verkar ha haft en speciell relation till sina anteckningsböcker. Det här kommer från biografin över Kathy Acker, Eat Your Mind: The Radical Life and Work of Kathy Acker, av Jason McBride:

In lined, spiral-bound notebooks of various sizes, in handwriting that is loopy and almost childlike, Acker chronicles the ups and downs of her relationship with Neufeld, other sexual affairs, her half-hearted attempts at employment, gossip about writers, her own fragile mental and physical state, her dreams, her cats, books she’s reading, her thoughts on writing, compositional methods, memory, and representation. Even when broke, she usually used, as she would for the rest of her life, a Montblanc fountain pen. For the most part, these entries are rapid, raw, and intimate, a punctuation-free stream of consciousness, where one event or thought suddenly gives way to another, and subjects and subjectivities shift without warning or signpost. Seemingly factual events butt up against, or run headlong into, fantasy and dream. As in her later writing, friends, lovers, and colleagues appear frequently, their names unchanged.

A fistful of tabs

Jag har några tabbar öppna: