Taubenblau

Gruvarbetaren Bruno Schröder samlade ihop till ett imponerande privatbibliotek med sina 70 000 böcker. Ett reportage i Die Zeit (archive.today) berättar om den hängivne samlaren. Inte minst var han en stan på distans av Arno Schmidt, omnämnd i ett tidigare Missiverna. Schröder verkade ha det mesta som Schmidt skrivit, både i tryck och för hand. Inte nog med det, han verkar också ha återskapat duvblåfärgade Schmidts hus och bosatt sig i med alla böckerna. Läser jag verkligen den från tyska till engelska automatöversatta artikeln rätt? Det hela verkar vara lite av en gåta.

Arno Schmidt hade ju sitt kartotek med lappar – Zettelkasten – för sin speciella research- och kompositionsteknik (se bild). Det är kittlande att tänka sig hur Brunos bibliotek var en slags invertering av Schmidts lappsystem, men ur en läsares perspektiv. Tanken är inte min, utan journalisten Benjamin Quaderers:

Vielleicht, denke ich, als ich den Zettelkasten vor mir betrachte, folgt das, was Bruno Schröder mit dem Anlegen seiner Bibliothek getan hat, einem ähnlichen Prinzip. Vielleicht hat er mit dem Zimmern der Regale, dem Sortieren und Systematisieren der Bücher, dem Durchstöbern der Vorschauen, Verzeichnisse und Kataloge ja genau dasselbe getan. Er hat einen Zettelkasten in Überlebensgröße gebaut. Während Arno Schmidt seinen Zettelkasten in ein Werk hat münden lassen, ist im Falle Bruno Schröders der Zettelkasten das Werk selbst. Vielleicht ist das der Unterschied zwischen Autor und Leser.

Benjamin Quaderer, “Schröders Traum”, Die Zeit, 22 april 2024


Apropå stans så går det inte att inte nämna Tavi Gevinsons PDF “Fan Fiction“, som jag förstår vara som en slags pastisch på Vladimir Nabokovs Pale Fire. Poeten John Shade är utbytt mot Taylor Swift och den besatte Charles Kinbote av…Tavi själv? Jag får läsa. Bara läst “‘Pale Fire’ (Tavi’s Version): Notes on Taylor Swift and the Literature of Obsessive Fandom” än så länge.

Laddar kartografi

Rob Horning har också läst den där Jameson-föreläsningen och är inte imponerad:

It’s almost shockingly incoherent, and I would have assumed the student who assembled it was carrying a grudge against Jameson if Jameson himself hadn’t apparently authorized it. Maybe he thought it would help weed some students out of future seminars, like when professors act like tyrants during the first class of the semester or load their syllabus with rules that have no intention of enforcing.

Rob Horning, “So-called well-meaning“, 5 april 2024

Huvuddelen av Hornings utskick handlade egentligen om “Cartography of generative ai“, som jag mest orkade göra en animerad gif av när PDF:en laddade:

Frankfurtförskolan

Apropå Adorno så drar jag mig till minnes en anekdot jag läste om i Philipp Felschs utmärkta The Summer of Theory, om när situationister i München och andra universitetsstäder 1964 tidstypiskt klistrade upp affischer på universitetsbyggnader med citat från Upplysningens dialektik:

Klipp från Lorenz Jägers Adorno: A Political Biography, så översatt till engelska.

På affischerna ombads de som ville veta mer att kontakta “Th. W. Adorno, Kettenhofweg 123, 6 Frankfurt/Main”. Adorno själv var lyckligt ovetandes om det tills universitetet i Stuttgart hörde av sig med en faktura för städningen som de ville att han skulle betala. Tydligen anmälde Adorno det hela till polisen och en Dieter Kunzelmann och en Frank Bockelmann dömdes till böter för upptåget (se Lorenz Jäger, Adorno: A Political Biography, s.195).

(Nämnde Felsch har förresten en bok om Jürgen Habermas ute, på tyska bara än så länge).

Seminarieteater – Jameson/Adorno

Konstnären och forskaren Octavian Esanu har gjort det akademiska seminariet till en teaterföreställning när han i detalj har transkriberat och försökt fånga så mycket detaljer som möjligt från en seminarieserie som Fredric Jameson höll på Duke University 2003, om Theodor Adornos Aesthetic Theory.

Här är ett lite längre utdrag som exemplifierar det bra, där pauser, lite tystare kanske muttranden, ljuder av krita på tavlan och till och med hur en vissla från ett tåg som passerar registreras. Det inleds lite komiskt, med en kanske besviken Jameson konstaterar att ungdomen inte längre kan läsa tyska.

How many people read German? Let’s see, raise your hands…

[Silence.]

​Well, that’s a pity because it would be nice to look at his work in German. But the… [Pause.] But whether all his books are still in print, or translated, I don’t know. The important book on Schoenberg is called The Philosophy of Modern Music… [Quietly: Philosophie der neuen Musik] and there are also little books he wrote on Mahler, on Berg, hmm, a sort of memoir of Berg.16 [Pause.] There is now an entire collection coming from Verso, a collection of his musical books, and what is that one called… [To himself: I was looking at it this morning, well I can’t remember it now but is very new… (Pause).] And finally, there is also the posthumous work on Beethoven that he was working on.17 You will see that Adorno is never philosophically continuous, as you can observe this in Aesthetic Theory, which proceeds by blocs of themes. There are paragraph breaks that correspond to various themes, and then you go on to another theme, and in a way the same thing is being said in all of those themes… [Choo-choo. Amtrak train whistle in the distance.] So, clearly there is a change of topic, and a sort of a shifting of gears. The fact that Beethoven essay was unfinished is maybe not necessarily the worst thing and there are a lot of other essays… [Choo-choo. Amtrak train whistle loud.] There are a lot of musical references in here. I don’t know to what degree we need to look into those. There are fewer references to the visual arts in Adorno and that we will have to make up for ourselves by trying to see how his aesthetics works across various arts. And in literature… [Pause.] Suhrkamp used to publish these little volumes, a little smaller than this [Holds Aesthetic Theory up], and there were four or five of these little volumes called Noten zur Literatur. Mm-hmm, and those have all been translated now, as… [Chalk on the blackboard] N-O-T-E-S T-O L-I-T-E-R-A-T-U-R-E.18 But these texts are not just on literature, there are also musical essays, there is an essay on essay… [Quietly: “Essay as Form,” which I hope we will talk abouant in this seminar] and others ones on Beckett, on surrealism, and so forth. And there are a number of literary references there, which I don’t… [Pause] you can decide later on for yourself whether you think that this perspective on the arts allows for criticism. Proust was very important to him but is he a good critic of Proust, I’m not sure about that… [Quietly: you can look at his Proust essay and decide for yourself.] There is a wonderful little essay on Dickens’ The Old Curiosity Shop and there are other titles as well. The German classics were important. He had a running kind of relationship with Benjamin, and they exchanged many letters which have been now published.19 [Clears throat.] Adorno read to Benjamin chapters of his work on Wagner, which I believe has also been translated as In Search of Wagner… [Quietly: Versuch über Wagner.]20 Maybe that would be also a place to look at Wagner’s work, where he illustrates the problem of value plus ideology, and if anybody knows anything about Wagner, they know about the role that’s played in it by a certain kind of nationalism, a certain kind of anti-Semitism, and all the rest of it. This is certainly one of the problems that comes up in Aesthetic Theory at a certain point, and we will look at that when time comes. But there is the other book on Wagner, which Adorno had connections with… [Mumbles indistinctly.]21 But overall music was very important for Adorno, and we will have a few sessions dedicated exclusively to music theory. Music also runs through Mann’s novel, which we will discuss.

Octavian Esanu, “[Door creaks open. Footsteps] Fredric Jameson’s Seminar on Aesthetic Theory“, The Public Domain Review, 2 april 2024

Hela seminariet finns i boken Mimesis, Expression, Construction: Fredric Jameson’s Seminar on Aesthetic Theory och jag kunde inte låta bli att läsa vidare i den. (Repeater Books har för övrigt gett ut något liknande tidigare i Postcapitalist Desire: The Final Lectures, där Mark Fishers sista kurs innan han dog ges lite samma behandling, om än inte fullt lika noggrant). James pratar där i början av kursen och ger som råd till studenterna om hur de ska läsa Aesthetic Theory under kursen, en slags studieteknik för det här uppenbart svårlästa verket (utgivet på svenska 2019 av Glänta):

Sometimes, I ask you to make a sort of journal of your readings, and just keep notes on your computer, which you regularly turn in, and which are in effect noticing things of interest, turns of phrases that you find interesting, cross-references that appear important to you, and so forth. I asked you to make a note of anything that catches your attention, but I think we won’t do it this time. What I was thinking… [Cough-cough. Jameson] is that you could on the other hand… [Quietly: that’s why I said earlier that you should not bother with the book’s index of themes] but try and make a kind of conceptual index for yourselves and send it to me. As you’re doing your reading of Aesthetic Theory, and as you noticing a theme appearing, invent a category, and a page number for that topic, and make a note on the appearance of the topic that could go a little bit beyond a word and page number. You can say, for example, here he discusses aesthetic autonomy in terms of this and that, hmm… [Hesitates], then here he attacks Kant, here he is engaging with Benjamin… [Pause] and so on and so forth. That way you would not be doing this index in a chronological way but rather in terms of themes that you are mapping out, as you’re going through the book. I think you may find that this method can give you an interesting way to engage with Adorno…

[Audience murmuring.] If the progression of the argument is the melody, so to speak, these themes are the harmonics of these melodies.

Strax därefter räcker en student upp handen:

[Student raises hand.]

JAMESON: Yes.

STUDENT: This conceptual index can be handed…

JAMESON: Come again. Can be…?

STUDENT: Can be handed over instead of being sent by email?

JAMESON: [Surprised.] Oh, people don’t use computers anymore, yes, of course, sure, sure, yes, print it and hand it to me.

[Long pause.]

På väggen

Dan Cohen jämför en viss typ av automatiserad och AI-assisterad forskning med konceptuell konst, specifikt så Sol LeWitts väggteckningar/”Wall Drawings” som i princip var hans promptar för andra att genomföra, t.ex. “Wall Drawing 142“:

A 10-inch (25 cm) grid covering the wall. An increasing number of vertical not straight lines from the left side and horizontal not straight lines from bottom to top, adding one line per row of the grid. All lines are spaced evenly based on the number of lines, filling the last row of each direction.

Det här påminde mig om att jag hade sparat Amy Goodchilds experiment med att låta ChatGPT generera p5js-kod utifrån samma promptar, först med GPT3 och sedan med GPT4.

Det var bara det.

Kosmologisk hammock

Fastnar för ett par svar från kosmologen/fysikern Claudia de Rham i en intervju med henne med anledning av hennes bok The Beauty Of Falling: A Life In Pursuit Of Gravity

… Every day, I try out an idea and it fails. And there’s something beautiful in failing, and falling. The book is about gravity, but it is also about embracing this falling, because it’s how we get better — it’s how we understand the world. With gravity, failing has an even deeper meaning. The way that we describe gravity at the moment is with Einstein’s general theory of relativity, which predicts its own downfall.

How so?

If you have a gravitational collapse of matter, the endpoint will be in a black hole, with a singularity at its centre. The singularity means that, if you agree with Einstein’s theory, some quantities you can measure would be infinite. What that really means is that the theory has stopped working there, and it gives a prediction that doesn’t make any sense. So the theory itself is telling you that you shouldn’t trust it any more. And that is not something to be ashamed of. It is an opportunity to learn something more.

Davide Castelvecchi, “Cosmologist Claudia de Rham on falling for gravity“, Nature, 2 april 2024

Det där senare svaret är säkert skåpmat för någon som är bekant med relativitetsteorin, svarta hål och kosmologi, men jag gillar alltid en märgfull förklaring.

Nature har för övrigt en recension av Jonathan Haidts The Anxious Generation, som inleder starkt:

Two things need to be said after reading The Anxious Generation. First, this book is going to sell a lot of copies, because Jonathan Haidt is telling a scary story about children’s development that many parents are primed to believe. Second, the book’s repeated suggestion that digital technologies are rewiring our children’s brains and causing an epidemic of mental illness is not supported by science. Worse, the bold proposal that social media is to blame might distract us from effectively responding to the real causes of the current mental-health crisis in young people.

Candice L. Odgers, “The great rewiring: is social media really behind an epidemic of teenage mental illness?“, Nature, 29 mars 2024

Till systemromanen

Jag lyssnar på Gästabudet och de pratar om systemromanen. Det får mig att dra ihop några trådar jag samlat på, även om det kanske inte passar in helt i den genredefinition som bl.a. Agri Ismaïl refererar i avsnittet. Hans roman Hyper (ej läst, men läst en del om) fick mig att tänka på en artikel om Lydia Kiesling och hennes roman Mobility, där hon försöker fånga hyperobjeketet oljeindustrin.

Thinking ecologically about global warming requires a kind of mental upgrade,” Timothy Morton, the environmental philosopher, has written, “to cope with something that is so big and so powerful that until now we had no real word for it.” In 2008, Morton tried to invent one: hyperobject. The term doesn’t necessarily connote a value judgment, that this enormous thing is good or bad, but simply that in its hugeness it is inescapable, like air. To wrap one’s mind around the idea of a hyperobject is to accept that we, humans, “can’t jump out of the universe.” And according to Morton, being able to acknowledge the scale of a phenomenon as all-encompassing as, say, climate change, to name it, might be the first step toward actually doing something about it.

Hyperobjects abound in our globalized world: the internet, fast fashion, microplastics—things that cannot easily be measured using a single metric. A character in Lydia Kiesling’s new novel, Mobility, tries to explain the concept and lands on this: “It’s something so big and sticky with so many parts that it can’t be seen, something that touches so many other things.” Something, another character offers, like the oil industry.

Amy Weiss-Meyer, “What Do You Do When You Realize You’re Ruining the Earth?“, The Atlantic, 17 augusti 2023

Emile Zolas romancykel Les Rougon-Macquart är nog något annat än en systemroman enligt de mest liberala kriterierna. Men jag kom att tänka på den eftersom författaren Brandon Taylor (Real Life, Filthy Animals, The Late Americans) har spenderat ohemult mycket tid åt att läsa den och koka ned för oss andra i essän “Is it even good?“.

Les Rougon-Macquart encompasses almost every area of social life, from the rural bourgeoisie (The Fortune of the Rougons, The Conquest of Plassans, The Bright Side of Life) to the working poor (Germinal, The Assommoir, Earth) to the heights of government power (His Excellency Eugène Rougon) to the markets and commerce of Paris (The Belly of Paris, Money, The Kill, The Ladies’ Paradise, La Bête humaine) to the art world (The Masterpiece, Nana) to the theatres of war (La Débâcle), and everything in between. At times, it feels as if nothing that exists is outside Zola’s intimate knowledge. He seems familiar with every screw and bolt in the machines that lower men into mines and the trains that carry passengers from Le Havre to Paris, every nuance of the inner workings of the French parliament, every change of fashion on the boulevards. Then there is the size of the cycle itself, twenty novels filled with events and with hundreds, perhaps thousands, of characters, many of whom reappear, creating a taut network of narrative relations. I planned to summarise the books and describe this network, but had to stop when I realised that this in itself would result in a book-length account.

Brandon Taylor, “Is it even good?“, London Review of Books, 4 april 2024

Den apokalyptiska systemromanen, kontrafaktisk men inte fantastik, exemplifieras av Hari Kunzru med Elliot Ackerman och James Stavridis 2034 och 2054, Lawrence Wrights The End of October (som handlar om en global pandemi, utgiven precis i början av 2020) och Kim Stanley Robinsons The Ministry of the Future. Kunzru jämför den här sortens romaner med Zolas tidigare nämnda storskaliga roman, men också med den sortens scenarioplanering som The RAND Corporation använde(r) sig av för att hjälpa regeringar att planera för alla möjliga framtider.

Multi-stranded, terse, often anchored in character just enough to drive the action forward, these books invite us to take an elevated, panoramic view of events that extend too far in space and time to be grasped by a single narrative consciousness. Conflict, climate change, pandemics and natural disasters offer ways to contemplate our interconnection and interdependence. At its best, this kind of fiction can induce a kind of sublime awe at the complexity of the global networks in which we’re enmeshed: A butterfly flaps its wings in Seoul and the Dow crashes; a hacker steals a password and war breaks out.

Hari Kunzru, “This Is the Way the World Ends (According to Novelists)“, New York Times, 29 mars 2024

I ett (tyvärr sällsynt) utskick av Missiverna nämnde jag en roman av Aurélien Bellanger om/med Walter Benjamin, men han har skrivit fler:

Aurélien Bellanger writes ambitious novels. His favoured technique is to take transformative phenomena as his starting point and then synthesize whole eras. His debut, La Théorie de l’information (2012), explored the impact of the rise of the internet. L’Aménagement du territoire (2014) swapped the web for the TGV, France’s high-speed rail network. Bellanger has since published fiction on urban development (Le Grand Paris, 2017), European integration (Le Continent de la douceur, 2019) and reality television (Téléréalité, 2021). All of these novels are marked by the author’s restless obsession with technical detail and include long, encyclopedic passages of intense description

Luka Werde, “Document of barbarism“, TLS, 14 april 2023

Kånka böcker

Bara en liten detalj från en krönika om försäljningen av Tom Verlaines boksamling:

Verlaine had split his enormous collection between storage units: one a short walk from his Chelsea one-bedroom, four more across the river in Red Hook, near the foot of the Gowanus Canal. Verlaine didn’t use Uber. To get to the Brooklyn facility he’d take a rickety grocery cart on the F train, ride it out to Smith and Ninth Street, the highest Subway station in the city, and walk the rest of the way. In a crowd, Verlaine stood out. He was tall, thin, fine-featured. (‘Tom Verlaine has the most beautiful neck in rock and roll,’ Patti Smith wrote in 1974. ‘Real swan like.’) He had never quit smoking and wore a car coat, like a character out of film noir. But there he had been, bumping his cart down several sets of stairs and escalators and wheeling it, under the Brooklyn-Queens Expressway, across seven lanes of traffic, to Red Hook. The books had to go somewhere.

Alex Abramovich, “At the Tom Verlaine Book Sale“, London Review of Books, 4 mars 2024