in Uncategorized

Frankfurtförskolan

Apropå Adorno så drar jag mig till minnes en anekdot jag läste om i Philipp Felschs utmärkta The Summer of Theory, om när situationister i München och andra universitetsstäder 1964 tidstypiskt klistrade upp affischer på universitetsbyggnader med citat från Upplysningens dialektik:

Klipp från Lorenz Jägers Adorno: A Political Biography, så översatt till engelska.

På affischerna ombads de som ville veta mer att kontakta “Th. W. Adorno, Kettenhofweg 123, 6 Frankfurt/Main”. Adorno själv var lyckligt ovetandes om det tills universitetet i Stuttgart hörde av sig med en faktura för städningen som de ville att han skulle betala. Tydligen anmälde Adorno det hela till polisen och en Dieter Kunzelmann och en Frank Bockelmann dömdes till böter för upptåget (se Lorenz Jäger, Adorno: A Political Biography, s.195).

(Nämnde Felsch har förresten en bok om Jürgen Habermas ute, på tyska bara än så länge).