in Uncategorized

Villkorad formgivning

Ett utdrag från en tankeväckande artikel om vad normkritisk formgivning är, utifrån exemplet med hur tidningen Bang har formgivits:

Vi skapar ytor med förutsättningar för ett undersökande arbete genom att arbeta process- och analysbaserat, i något som vi kallar för villkorad formgivning. Enkelt sammanfattat innebär det att vi använder logik som verktyg och metod, för att konstruera villkor och regler för den yta där vårt arbete uppstår  – att vi skapar ett utrymme för process, där ett regelverk skärper våra perspektiv på processen och gör att vi undviker godtycklig slumpmässighet, samtidigt som det öppnar upp för kreativa frispel inom dess ramar. När regelverket är uppsatt är möjligheterna oändliga. När vi till exempel just kommit igång med att klä vårt första nummer av Bang i form (de första veckorna bestod skisserna endast av våra formuleringar, av text), konstaterade vi lättheten i att formge tidskriften : det var som att plocka frukt. Varje detalj i tidningen är betydelsebärande.

Write a Comment

Comment