in Uncategorized

ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ

Eftersom jag sakta men säkert har börjat läsa Montaignes Essayer (i Jan Stolpes nya översättning) blev jag lite glad när jag hittade [via: MeFi] en förteckning och översättning av de inskriptioner i taket som Michel de Monaigne låtit rista in i sitt tornbibliotek – en blandning av klassiska citat från Gamla testamentet till Sofokles, visdomsord som ledde honom i arbetet.

Write a Comment

Comment

    • Eftersom jag bara har läst brottstycken ur Stolpes förra översättningen så kan jag inte riktigt uttala mig om det, men han har utgått ifrån en annan utgåva – den från 1595, snarare än från den s.k. Bordeaux-utgåvan. Jag citerar lite från förordet i första boken:

      “Översättningen här är baserad på den gamla, men denna har dels anpassats efter 1595, dels reviderats grundligt, särskilt i första boken. Det finns ett antal rena fel i den förra översättningen, men det var inte i första hand för att rätta dem som jag bestämde mig för att göra om arbetet. Jag var helt enkelt inte nöjd med tonfallet i den gamla. Jag har också hunnit lära mig mer om Montaigne och hans tänkande och uttrycksvanor och hoppas att bilden nu är etsad med mer distinkta konturer. Jag har haft stor glädje av att diskutera hithörande problem med Montaigne-forskarna Kirsti Sellevold, Terence Cave och Kjersti Bale, och under mellantiden har också Beate Vibes norsla översättning utkommit; det är en noggrann och mycket genomtänkt version som har inspirerat mig till många förbättringar, och från den har jag också övertagit greppet att återge det svåröversättliga men betydelsefulla order ‘fortune’ med Fortuna.”