in Uncategorized

Kortleken

Robin Sloan gav tidigare i år ut en fin liten essä med titeln “Fish“. Har du inte läst den rekommenderar jag den starkt. Men det krävs en iPhone eftersom den är utgiven som en app, och i sig utformad som en hög av kort som man bläddrar igenom, en kortlek, eller kortlek. “Högen av kort” som sätt att navigera genom en text eller idémassa är naturligtvis inte ny, något som Sloan hänvisar till i en nylig kort artikel i Contents Magazine (som i sig har en liten kortleksessä sig inbäddad), och han menar att det är hög tid för högen att få en renässans:

We will start to make stacks in earnest again. We will develop a new grammar for this old format. We will talk about rhythm and reveals and tweetable cards. We will know how many cards an average person can tap through in one sitting. We will know when to use stacks…and when to just scroll on.