in Uncategorized

På väggen

Dan Cohen jämför en viss typ av automatiserad och AI-assisterad forskning med konceptuell konst, specifikt så Sol LeWitts väggteckningar/”Wall Drawings” som i princip var hans promptar för andra att genomföra, t.ex. “Wall Drawing 142“:

A 10-inch (25 cm) grid covering the wall. An increasing number of vertical not straight lines from the left side and horizontal not straight lines from bottom to top, adding one line per row of the grid. All lines are spaced evenly based on the number of lines, filling the last row of each direction.

Det här påminde mig om att jag hade sparat Amy Goodchilds experiment med att låta ChatGPT generera p5js-kod utifrån samma promptar, först med GPT3 och sedan med GPT4.

Det var bara det.