in Uncategorized

Dagbokande

Jag dagbokar på en massa olika sätt slår det mig. Några sätt jag har: Obsidian (oftast dagliga anteckningar), appen Day One, analogt i anteckningsböcker med eller utan datum, .md-filer i Sublime Text, lösa lappar, kamerarullen. Filosofin är att alltid ha ett verktyg eller en yta för att notera på och inte behöva hitta verktyget.