in Uncategorized

Översättargärning

En och annan antik klassiker översatt av Ingvar Björkeson har jag läst, men har aldrig känt till hans bakgrund. Det var därför lite upplysande (hoppingivande?) att lära sig – i samband med hans bortgång – att han debuterade som översättare i 50-årsåldern.

I början av 1980-talet gav Italienska kulturinstitutet litteraturkritikern Ingemar Wizelius i uppdrag att sammanställa en urvalsvolym med dikter och dialoger av den pessimistiske 1800-talspoeten Giacomo Leopardi. Han underrättades, oklart hur, om en tarifferare på SAS som ägnat ett ansenligt stycke fritid åt att fylla skrivbordslådorna med översättningar av italienska poeter. Wizelius ringde upp denne Ingvar Björkeson som strax överlämnade tolkningsutkast av en helt annan kaliber än väntat.

Eric Cullhed, “Inget mindre än en litterär skattkista“, Svenska Dagbladet, 5 december 2022

Det verkar som att han lät sin gärning som översättare tala:

De reflexioner om översättningsarbetet som han vid något tillfälle meddelade i offentligheten fyller knappt ett pappersark.

Eric Cullhed, “Inget mindre än en litterär skattkista“, Svenska Dagbladet, 5 december 2022