in Uncategorized

Strukturalistiska sammanträffanden

När den franske antropologen Claude Levi-Strauss (med begränsad erfarenhet av studier i fält, men desto fler timmar på New York Public Library (och under namnet Claude L. Strauss, för att inte förväxlas med jeansmärket)) bodde i New York så artade det sig så att han bodde i en lägenhet i samma hus som en annan Claude. Shannon. Den förra funderade ut strukturalismen och den senare informationsteorin. De verkar inte ha haft så mycket varandra att göra, kanske hejade på varandra i trappuppgången.

Någon som däremot influerade Levi-Strauss var Roman Jakobson, vars lingvistiska teorier om språkliga strukturer låg till grund för hans idéer om släktskapskapssystem. Båda var på flykt undan nazisterna och fann ett intellektuellt hem vid New School for Social Research.

Det här leder mig till en artikel av Bengt Jangfeldt om Roman Jakobsons vistelse i Sverige året innan han flydde vidare till USA. I maj 1941 tog Jakobson och hans fru – Svatava Jakobson – en båt från Göteborg mot New York. Med på båten var Ernst Cassirer och hans fru – Toni Cassirer. Ernst hade varit professor i filosofi vid Göteborgs universitet i några år efter att ha flytt från Hamburg undan nazisterna. De såg sig nödgade att fly vidare, när kriget närmade sig Sverige.

Så här beskriver Toni Cassirer båtresan (citat i Jangfeldts artikel):

“The conversation lasted […] nearly the whole fortnight of the passage and was extremely exciting and rewarding for both scholars. Whether it was stormy or not, whether the mines were dancing before us or not, whether the war news were positive or not — the two scholars were discussing their linguistic problems with the greatest enthusiasm”

Också…

Mrs Cassirer also recalls that on the second day the ship was stopped by the Germans who wanted to check the identity of the passengers. Cassirer and his wife were Swedish citizens and passed the control without difficulties, but the Jakobsons were stateless. When the German officers realized that Jakobson was a Russian refugee, however, he and his wife were allowed to continue.

Jag vet inte vart jag vill kommer det här. Kanske bara ge en lite putt åt den där artikeln av Jangfeldt, om någon i framtiden skulle få för sig att söka efter mer information om detta. Det finns säkerligen beskrivet mer noggrant och med mer kontext någon annanstans.

(Kedjan av influenser och sammanträffanden orsakades av några korta meningar i Louis Menands bok The Free World).