in Uncategorized

Fläckförlopp

Jag är lite upptagen vid dagboken nuförtiden, så noterar allt fler sådana som ges ut. Idag skrevs om Terézia Moras “dag- och arbetsbok” Fleckenverlauf i Svenska Dagbladet.

”Fleckenverlauf” är en ”dag- och arbetsbok” bestående av korta anteckningar från åren 2014–2020, skrivna med sikte på Moras femtioårsdag i fjol. Många olika slags texter samsas. Reflexioner kring böckernas mödosamma tillkomst står tillsammans med anteckningar om vardagslivet och skrivandets praktik, politiska rapporter, brev, översättningar, litteraturkommentarer och små bilder från Berlin. De sistnämnda är, trots sin mestadels dystra karaktär – mörker, duggregn, trängsel, ovänliga människor – ganska oemotståndliga. Plötsligt blommar allt och blir för en kort tid vackert: lindarna, flädern, syrenerna. Själva titeln är ett gott exempel på Moras förmåga att förena det abstrakta med det konkreta. Fläckarna är anteckningarna som så småningom antyder ett livsförlopp. Men de är också de blåmärken som författaren ådrar sig i cykelolyckorna hon råkar ut för i den kaotiska trafiken och vars förändringar hon följer.