in Uncategorized

Deep this and that

Att lägga till “deep” framför något välbekant skänker det en aire av samtid, innovation och mystik. “Deep learning”, “deep state” och idag såg jag “deep tech” refereras till i en artikel om att Daniel Ek kommer investera kapital i europeiska “moonshots” (ett annat populärt signalord):

“And I will do so by funding so-called moonshots focusing on the deep technology necessary to make a significant positive dent, and work with scientists, entrepreneurs, investors and governments to do so,” he added.