in Uncategorized

Artiklar och partiklar

Ibland stöter man på en udda formulering som bara genom avsaknaden av en artikel får en att haja till och liksom se på verkligheten annorlunda. Som i titeln på boken ovan som jag fick syn på idag. “Vad är landskap?”. Inte “Vad är ett landskap?”, eller “Vad betyder landskap?”. Det är som att man skulle vilja översätta den till “Vad landskapar?”, som ett verb, och genast blir det en ögonöppnande fråga.

På samma sätt kan man öppna upp ett tankerum genom att byta ut ett “är” mot ett “var”, som t.ex. i frågan “Vad var Covid-19?” mitt i brinnande pandemi.