in Uncategorized

The Syllabus

The Syllabus är en lite lustig sajt, åtminstone är dess distributionsform det: PDF. En gång i veckan skickar dess redaktörer en eller flera PDF:er med länkar till artiklar, filmer, podcasts, m.m., enligt några grova teman: konst & idéer, social rättvisa, teknologi, etc. Den här beskrivningen av vad de gör låter förvisso lite passivt-aggressiv i det senare ledet:

We unearth, polish, and promote the hidden gems that go unnoticed in today’s cacophony of ceaseless notifications, absurd listicles, and surveillance-soaked clickbait. 

Ibland har de gäst-“flanörer” som sammanställer artiklar m.m. på ett givet tema. Nu senast var det Holly Herndon och Mat Dryhurst på vad som verkar vara temat artificiell intelligens och musik.