in Uncategorized

Ansiktsigenkänning för tidsresenärer

Jag tänker att det inte är särskilt effektivt att låta serendipiteten styra hur vi hittar tidsresenärer i digitala fotoarkiv. Apropå att Jay-Z har hittats i en bild från 1939 i New York Public Librarys digitala bibliotek. Jag tänker mig mer att man skulle kunna låta en ansiktsigenkänningsbot tråla igenom alla kända fotoarkiv med något slags referensbibliotek över ny levande personer i botten, som sedan kastar upp kandidater för matchning.