in Uncategorized

Vad gör dom idag?

En artikel i PNAS med rubriken “Mars 520-d mission simulation reveals protracted crew hypokinesis and alterations of sleep duration and timing” väckte min nyfikenhet. Tydligen har man så realistiskt som möjligt på marken simulerat en resa till Mars för sex personer under 520 dagar i isolering. Om jag förstår det rätt så har man faktiskt låst in (frivilligt) sex personer i en 550 kubikmeter stor rymdfarkostliknande byggnad i Ryssland, i sjutton månader!

Mer här.