in Uncategorized

Lincoln och Heidegger

Daniel Day-Lewis naglar ju Lincolns ljusa röst. Tydligen var det något som många samtida berättade, att han hade en förvånansvärt ljus och mjuk röst. Men skådespelaren som spelar Martin Heidegger i Margarethe von Trottas Hannah Arendt har inte alls satt hans, också ljusa, röst. Man kan höra den här: