in Uncategorized

retrofit, v.

Det första belägget för verbet “to retrofit” är, enligt OED, från 1949, med betydelsen:

To provide (something) with a component or feature not fitted during manufacture; to add (a component or feature) to something that did not have it when first constructed.

Här är ett fint exempel på det från bokvärlden:

Write a Comment

Comment