in Uncategorized

Den nya estetiken och hur datorer ser världen

Å, vad jag gillar att den gamla hederliga bloggosfären har fått liv i samband med diskussionen om vad “den nya estetiken” egentligen innebär! Det är lustigt hur något har gått fram en intressant samling bilder till att bli en “rörelse”. Här är en binge länkar:

Det här citatet från det sista inlägget sammanfattar det hela bra:

The New Aesthetics, or at least the aspect I’m looking at, is inspired by computer vision. And computer vision is at the point now that computer graphics was at 30 years ago. The New Aesthetics isn’t concerned with retro 8bit graphics of the past, but the 8bit graphics designed for machines of the now.