in Uncategorized

Har förvisso bara sett TV-serien baserad på Garth Risk Hallbergs roman City on Fire men ser ändå fram att läsa hans nya roman The Second Coming. Joseph O’Neills Netherland handlade om cricket i exil, medan hans nya – Godwin – verkar kretsa kring fotboll.