in Uncategorized

Il Campionato Mondiale di Umari är en hyllning till den pensionerade (oftast, alltid?) mannen som står med händerna på ryggen och observerar hur ett bygge fortskrider eller hur ett vägarbete går framåt. En umarell. Bidragen bedöms av en jury i tre kategorier (som höjer insatsen jämfört med den klassiskt observerande umarellismen): 1) skiss av en byggarbetsplats; 2) korta noteringar om en byggarbetsplats, eller 3) en prosatext eller poesi om en byggarbetsplats. (via: Scope of Work)