in Uncategorized

Ormbunke Freud

Jag besökte Söderbokhandeln och fastnade för en en bok av en Fern Freud pga lite roligt att den handlade om födosök/foraging. Släkt med Sigmund, visade det sig: Sigmund->Ernst->Lucian->David->Fern.