in Uncategorized

Tugga på scenerierna

…och samtidigt (apropå) kom jag att tänka på uttrycket “to chew the scenery” (Dorothy Parkers tydligen), det vill säga “spela över”. “Att tugga på sceneriet” är ju något som termiter gör (bävrar också tänker jag)? Antingen är detta tuggande helt orelaterat, eller så försöker Farber omdefiniera vad knaprande innebär och att det är något annat än att spela över (som han ju skriver att Lee Marvin gör, jämfört med John Wayne).