in Uncategorized

“die zuckende, heisse, chaotische Urschrift”

Jag råkar se att ett manuskript av Johannes Keplers hand är till salu (utrop mellan 4 och 6 miljoner kronor), och att det har tillhört Stefan Zweigs samling av originalmanuskript. I det här specifika fallet ingick det i hans samling uppsättning av blad från Kepler som sedan har spridits till olika ägare.

Zweig känner jag inte till så väl och i synnerhet inte det här samlandet. Jag hittar den här beskrivningen i en artikel från 1950-talet:

Zweig felt that Autographensammlung was a rather inadequate term for his collection; he preferred to call it a Werkschriftensammlung. […] This concept of Werkschriften is typical of Zweig’s attitude toward collecting. He was not so much interested in the corrected, finished, clean copy that the poet sent to the printer, but in the very first draft of a work, “die zuckende, heisse, chaotische Urschrift”, replete with corrections and thus indicating the struggle for optimum expression, which most intimately shows the creative mind at work. […]

Rather than wishing to own the first draft of an author’s best or best-known work, Zweig wanted the one that showed the artist at the most inspired, most intense, most critical point of creativeness.

Harry Zohn, “Stefan Zweig as a Collector of Manuscripts“, The German Quarterly, 25(3), 1952 (May, 1952), s. 182-191