in Uncategorized

Ivan Illich…

Jag har låtit mig påverkas av samtidens intresse för Ivan Illich. Här är några saker som jag tagit del av eller är på gång att läsa: