in Uncategorized

Sfär och cirkel

Är måttligt intresserad av Peter Sloterdijk, men nånting med den där fetade meningen nedan, från en recension av en ny bok av honom, väckte mitt intresse:

[S]loterdijk’s books are almost reckless in their pursuit of the untrodden.

Most exemplary in this respect is SpheresSloterdijk’s 2,500-page history of spheres, circles and enclosed spaces. Less an argument than an intricate web of allusions and associations, this trio of books defies easy summary.

Times Literary Supplement, “Spheres and trembling” (betalvägg), 19 juni 2019