in Uncategorized

Hilmas revansch

Jag tror att det var Joanne McNeil som första gången (i sitt nyhetsbrev All My Stars) berättade om vilken glädje det var att ha Hilma af Klints “Altarbild, nr 1” som skärmsläckare på telefonen:

It fills me with joy each of the hundred thousand times I look at it every day

Sedan jag lade till den själv kan jag bekräfta att den är ett balsam för själen. Jag har också noterat andra som börjat använda den. Tänk en tyst global rörelse där Hilmas mystiska verk letar sig in i allas startsidor och sakta men säkert förvandlar mänskligheten.