in Uncategorized

Philosophyzing

Den kloke David Hall frågar sig:

Hur håller jag koll på att mitt budskap når fram? Att budskapet ens är korrekt längre.

Jag tänker mer att det nog finns en röd tråd, men jag kan inte se den. Den visar sig liksom bara under vissa förhållanden, som rester av blodstänk under UV-ljus.

Write a Comment

Comment