in Uncategorized

Mot en enhetlig formell beskrivning av beatboxing-framföranden

De är ganska spöklika, de här små filmerna producerade i ett forskningsprojekt som vill försöka förstå den anatomiska grunden för “human beatboxing”, eller “[the] paralinguistic articulatory phonetics underlying an emerging genre of vocal performance” som man också kan kalla det. Filmerna är realtids-magnetröntgen-filmer av en persons beatboxande.

I en artikel (PDF) kan man läsa mer om bl.a. hur beatboxing bäst noteras (notationeras?), se avsnitt IV, “TOWARDS A UNIFIED FORMAL DESCRIPTION OF BEATBOXING PERFORMANCE”.

[via: Metafilter]