in Uncategorized

Annoteringar är de nya kommentarerna

Utvecklingen från kommentarer till annoteringar (ju ett rätt tråkigt ord, kanske kan man göra något av engelskans “gloss”) är intressant, och något som Felix Salmon pekade på nyligen. Han exemplifierade med Rap Genius, och Marc Andreesens vision om “att annotera världen”. Salmon:

[I]f this takes off, it could be a significant evolution in the way that we talk about web content. Right now, for instance, if I want to link to something somebody said on a web page, I’ll normally just end up linking from Twitter to an undifferentiated page, rather than to the specific thing being said. And more generally, the conversation around things like blog posts tends to happen mostly on Twitter and Facebook, where it’s easy to miss and almost impossible to archive.

It would be amazing if annotation could change all that, helping to make comments more on-point and also providing a centralized archive of the conversation around any given story.

Här verkar närmast menas att tillåta kommentering på satsmenings-nivå, vilket kan vara ett gott nog sätt för att hålla diskussioner på rätt köl, men annoteringsvisionen går ju mycket längre så, men det är klart att de alla har gemensamt att kommentarer/annoteringar alltid handlar om något, och att det är relationen mellan detta något och något annat (en kommentar i vid mening) som behöver etableras, socialt (identitet; vem står för annoteringarna), gränssnittsmässigt (hur främjar man kvalitativa annoteringar, gärna med de webbverktyg vi kommit att bli vana vid) och tekniskt (maskinläsbarhet, semantik, länkade data).

Annoteringsteknologin har varit en del av webbtänket sedan länge. Jag tänker i synnerhet på W3C:s Annotea-projekt.

Jag har följt Hypothes.is ett tag, ett initiativ som vill bygga ett slags “peer review”-lager på webben, med annoteringsmöjligheter och tillhörande kvalitetsgrankning. Nyligen utsågs Peter Brantley till Director of Scholarly Communications. Han kommer närmast från Internet Archive. Så här ser visionen ut:

It will enable sentence-level critique of written words combined with a sophisticated yet easy-to-use model of community peer-review. It will work as an overlay on top of any stable content, including news, blogs, scientific articles, books, terms of service, ballot initiatives, legislation and regulations, software code and more-without requiring participation of the underlying site.

Man anordnar en workshop – I Annotate – i april, där flera intressenter ska samlas för diskutera tekniska lösningar på några av aspekterna nämnda ovan. Deltagarlistan innehåller namn från inflytelserika organisationer, företag och tjänster. Det ska bli intressant att se vart åt det här tar vägen!

På workshopen deltar följande tjänster/företag: SharedCanvas, Domeo, Annotator, Rap Genius (!), Figshare, MapHub och Annotorius. Open Annotation Collaboration är också värt att hålla ögonen på, eftersom Hypothes.is bygger på detta.