in Uncategorized

Åk på de mindre vägarna

Elever till den sedan 2001 bortgångne författaren W.G. “Max” Sebald har samlat några av hans aforismer som dök upp i hans lektioner vid University of East Anglia. Där finns flera guldkorn, bl.a. de här (som egentligen säger samma sak):

Om skrivande:

  • It’s hard to write something original about Napoleon, but one of his minor aides is another matter.
Om läsande:
  • Get off the main thoroughfares; you’ll see nothing there. For example, Kant’s Critique is a yawn but his incidental writings are fascinating.