in Uncategorized

Katterna ryker

Det nu uppmärksammade initiativet (“That little ball of fluff you own is a natural born killer”) att på Nya Zealand sakta men säkert utrota katter på ön ger ekon av Walter Berglunds tirader i Jonathan Franzens “Freedom”, där han går så långt att kalla dem “the sociopaths of the pet world, a species domesticated as an evil necessary for the control of rodents and subsequently fetishized the way unhappy countries fetishize their militaries”.