in Uncategorized

“En man att räkna med”

Såna här långsiktiga och långdragna projekt gillar jag! Sedan 1908 har Euler-kommissionen ägnat sig åt att ge ut matematikern och universalgeniet Leonhard Eulers verk. De planerade 43 volymerna har vuxit till 74 volymer och är planerat att vara färdigt 2014. (Till detta ska också räknas 11 000 sidor korrespondens). Fascinerande!

(Ovan, omslaget till en seriebok om Euler som gavs ut i samband med 300-årsfirandet av hans födelse).

Write a Comment

Comment

Webmentions

  • Leopardis pyttipanna | Erik Stattin är här

    […] “‘En man att räkna med’“, 2012-11-14 […]