in Uncategorized

Förbannade förbannelse

I somras, liggande på diverse gotländska stränder, läste jag Förbannelsen, Anna Maria Åshedens bok om Hans Holmér. Den som nu blivit tillbakadragen på grund av ett ynka faktafel. Jag läste Dito-varianten på min iPhone, och skulle nöjt mig med en notification om att utgåvan uppdaterats för att vara korrekt, vilket förmodligen handlar om att en mening skrivits om.