E-boksanvändarens deklaration om rättigheter - översatt

| Kommentarer ()
Det här är en mer eller mindre bokstavlig översättning av det "manifest" som idag cirkulerat på nätet, med start hos bl.a. Sarah Houghthon-Jan. Du skulle förmodligen vara mer betjänt av att köra det genom Google Translate, men här kommer det:

E-boksanvändarens deklaration om rättigheter är ett uttalande om de grundläggande friheter som bör förlänas alla e-boksanvändare.

Varje e-boksanvändare ska ha följande rättigheter:

  • Rätten att använda e-böcker enligt riktlinjer som främjar tillgång framför begränsningar i ägandet.
  • Rätten att ha tillgång till e-böcker på varje tänkbar teknisk plattform, både med den hårdvara och med den mjukvara som användaren väljer.
  • Rätten att kommentera, citera passager, skriva ut och dela med sig av e-boksinnehåll enligt upphovsrättens anda och enligt "fair use"-principen.
  • Rätten att konsumtionsprincipen också gäller digitalt innehåll, vilket ger e-boksägaren rätt att behålla, arkivera, dela och återförsälja inköpta e-böcker.

Jag tror på den fria marknaden för information och idéer.

Jag anser att författare, skribenter och utgivare kan blomstra när deras verk finns tillgängliga via ett brett spektrum av medier. Jag anser att författare, skribenter och utgivare kan frodas när läsare ges maximal frihet att få tillgång till, kommentera och dela med andra läsare, och hjälpa innehållet att hitta nya läsare och marknader. Jag anser att e-boksköpare ska besitta rättigheterna enligt konsumtionsprincipen, eftersom e-böcker är en del av den större kulturella grundvalen för läskunnighet, utbildning och tillgång till information.

Digital Rights Management (DRM) fungerar som en mekanism för att hindra det fria utbytet av idéer, litteratur och information,  som en slags tull. På samma sätt innebär nuvarande licensöverenskommelser att läsare aldrig äger den slutgiltiga kontrollen över sitt personliga läsmaterial. Detta är inte acceptabla villkor för e-böcker.

Jag är en läsare. Som kund har jag rätt att bli behandlad med respekt och inte som en potentiell brottsling. Som konsument har jag rätt att fatta mina egna beslut om de e-böcker som jag köper eller lånar.

Jag är bekymrad över tillgången till litteratur och information genom e-böcker i framtiden. Jag ber läsare, författare, förläggare, försäljare, bibliotekarier, mjukvaruutvecklare och hårdvarutillverkade att stödja denna deklaration om rättigheter.

Detta är dina rättigheter. Nu är det din tur att ta ställning. Hjälp oss sprida ordet, kopiera hela det här inlägget, lägg till dina egna kommentarer, mixa om det, och sprid det vidare till andra. Blogga om det, twittra det (#ebookrights), skriv om det på Facebook, maila om det, och klistra upp det på en lyktstolpe.

Jag kan alldeles för lite om svensk upphovsrättslagstiftning, men har valt att översätta "first-sale doctrin" till konsumtionsprincipen, enligt vissa ledtrådar jag fick. Korrigera mig gärna om detta är fel.

kommentar(er)

Senaste kommentaren

www.flickr.com


Jag heter Erik Stattin och det här är min blogg. Jag skriver om digital kultur, ungefär. Du får gärna tipsa mig om saker. Kontakta mig på erik.stattin@gmail.com. Jag är mymarkupTwitter och Delicious.


Twitter Updates