Folk vill inte vara får

| Kommentarer ()
Åsiktsformering på nätet uppvisar inte mönster av "grupptänk" och åsiktspolarisering menar forskare vid HP Labs i ett intressant papper (1). De har analyserat ett stort antal recensioner och betyg hos Amazon och IMDB och kan konstatera att folk gillar att sticka ut med sina åsikter, om möjlighet ges:

These results show that in the process of articulating and expressing their views online, people tend to follow a different pattern from that observed in information cascades or group polarization. What i sobserved is an anti polarization effect, whereby previous comments and ratings elicit contrarian views thatäs often the previous opinions. This is in contrast to the phenomenon of herding and opinion polarization observed in both group dynamics and online sites. 
Varför skriver folk överhuvud taget recensioner hos t.ex. Amazon? Därför att ens åsikt räknas, skulle man kunna konstatera. I synnerhet om man intar en konträr åsikt. Medan att bidra med en enkel "röst" inte nödvändigtvis får lika stort genomslag (eller åtminstone inte något synligt genomslag), så kan en recension som sticker ut jämfört med tidigare recensioner få större inflytande. Om det enda som erbjuds är att rösta för eller mot något så har folk en tendens att fårskocka.

Interesting! Det är naturligtvis en massa om och men i undersökningen, men det kan vara ett bra riktmärke för den som funderar på hur man vill samla in åsikter på nätet.

I sammanhanget kan kanske en artikel hos Harvard Business Online - "How To Kill Bad Projects" - vara av intresse, om "prediction market"-tjänsten Inkling, som fungerar lite som en "institutionell lögndetektor" i organisationer där information lätt kan korrumperas ju längre upp i organisationshierarkin den kommer:

What does a prediction market have to do with eliminating spin? Siegel sees an opportunity to produce higher quality decision support in businesses by tapping anonymous input "from people who aren't normally asked their opinions, in samples large enough to filter out individual agendas."

In the case of an internal prediction market, employees might be asked to weigh in anonymously (wagering a sum of token currency) on a statement like this: "The Voldemort Project will meet all of its defined performance targets by the end of 2008."

Based on the level of agreement with the statement, an aggregated assessment of the Voldemort Project's prospects emerges. If that assessment were to disagree significantly with highly optimistic official reports, then the project owners would have some explaining to do.

(1) Fang Wu, Bernardo A. Huberman, "Public Discourse in the Web Does Not Exhibit Group Polarization". arXiv:0805.3537v1.

kommentar(er)

Senaste kommentaren

www.flickr.com


Jag heter Erik Stattin och det här är min blogg. Jag skriver om digital kultur, ungefär. Du får gärna tipsa mig om saker. Kontakta mig på erik.stattin@gmail.com. Jag är mymarkupTwitter och Delicious.


Twitter Updates