Sex på hjärnan

| Kommentarer ()
Andie Nordgren säger som det är om den korkade rubriken i DN:

Jag tycker det är slarvig och onödigt sensationalistisk rubriksättning av DN. Dessutom skulle studien lika gärna kunna beskrivas i termer av likhet, eftersom det man funnit är likheter mellan hetero-män och lesbiska, och mellan bögar och kvinnor. I en sådan vinkel finns ett helt annat träsk av misstag man kan göra i text och rubriker, en mer tydlig svärm av fördomar att undvika. Men rubriken "Homosexuallas hjärnor annorlunda" känns för mig mer lömsk eftersom den troligen går under radarn på många fler människors bullshit-o-meter.
I sammanhanget är den här studien från Karolinska Institutet rätt häftig - "Samhällets inställning har liten betydelse för valet av sexpartner":

Studien är den hittills största i världen, och har genomförts i samarbete med Queen Mary University of London. Mer än 7600 tvillingar (kvinnor och män) i åldern 20 -47 år från det svenska tvillingregistret svarade under 2005-2006 på frågor om hälsa, beteende och sexualitet. Sju procent av tvillingarna hade någon gång haft en sexpartner av samma kön. (...)

Tvillingarnas delade miljö, inklusive familje- och samhällsattityder, förklarade 0-17% av valet av sexpartner, genetiska faktorer 18-39% och den unika miljön 61-66%. Till individens unika miljö räknas exempelvis omständigheter under graviditet och förlossning, fysiska och psykologiska trauman som olyckor, våld och sjukdomar, samt kamratkretsar och sexuella erfarenheter.
Originalartikel: Niklas Långström, Qazi Rahman, Eva Carlström, Paul Lichtenstein, "Genetic and Environmental Effects on Same-sex Sexual Behavior: A Population Study of Twins in Sweden", Archives of Sexual Behavior, 7 juni 2008.

Det har visat sig att de så bekanta spegelneuronerna är inblandade i det manliga (till)ståndet. New Scientist rapporterar om ett intressant experiment:

The researchers invited eight young men into the lab and asked them to view three types of video clips. Along with late-night fishing documentaries and snippets of Mr Bean, the volunteers got to see erotic videos of men stroking naked women, enjoying fellatio and engaging in intercourse.

While the volunteers watched the movies, the researchers watched their brains using functional magnetic resonance imaging (fMRI).

They also kept tabs on the tumescence of the other target organ, using a hand-crafted "penile plethysmograph" - essentially an airtight tube in which the enlarging penis causes measurable pressure changes.

As expected, all the subjects got erections and many parts of the brain lit up.

Originalartikel: H. Mourasa, e, f, g, Corresponding Author Contact Information, E-mail The Corresponding Author, S. Stolérua, g, V. Mouliera, g, M. Pélégrini-Issacb, c, g, R. Rouxela, g, B. Grandjeana, g, D. Glutrond, g and J. Bittoun, "Activation of mirror-neuron system by erotic video clips predicts degree of induced erection: an fMRI study", NeuroImage (in press).


kommentar(er)

Senaste kommentaren

www.flickr.com


Jag heter Erik Stattin och det här är min blogg. Jag skriver om digital kultur, ungefär. Du får gärna tipsa mig om saker. Kontakta mig på erik.stattin@gmail.com. Jag är mymarkupTwitter och Delicious.


Twitter Updates