Språktidningen: en första titt

| | Kommentarer (1)
sprakomslag.jpgSatan, vad snyggt omslaget till första numret av Språktidningen är (via: Olle Lidbom, så klart). Hade inte sett det förrän nu. Precis som Jonas (apparently!) har jag en liten spalt med, som handlar om, well, blogs, och om hur sökmotorer korrumperar vårt sätt att skriva. Släppfest på tisdag, som sagt. Mer då. Jobbar mentalt på en spalt till andra numret.

Kategorier

,

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Språktidningen: en första titt.

TrackBack URL for this entry: http://mymarkup.se/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/12

1 kommentarer

Erik Author Profile Page skrev:

Jag vill veta: vem är hon med iPoden runt halsen och som pekar så där provocerande. She looks awesome!

Skriv gärna en kommentar

About this Entry

This page contains a single entry by Erik published on August 17, 2007 7:50 PM.

was the previous entry in this blog.

Alliansförakt is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Powered by Movable Type 4.0