Westworld UI

De digitala gränssnitten i Westworld verkar helt sanslöst pillriga och opraktiska. Se här en supercut: